Gyrfaoedd

Mae amrywiaeth o swyddi i'w cael yn y diwydiant adeiladu

Cwmnïau Adeiladu

Prentisiaeth a gynigir:

Cyflogwyr

0 - 0 of 0

Balfour Beatty Civil Engineering/ Infrastructure

Balfour Beatty Infrastructure Services Ltd. is a leading provider of highways management and maintenance, and asset management of Balfour Beatty plc.:

Bourneville Village Trust

Mae Ymddiriedolaeth Pentref Bournville neu Bournville Village Trust yn un o'r ymddiriedolaethau tai mwyaf ac uchaf eu parch yn y wlad. Fe'i sefydlwyd yn 1900 gan George Cadbury, y gwneuthurwr siocled. Mae'r Ymddiriedolaeth bellach yn gofalu am tua 8,000 o eiddo deiliadaeth gymysg yn Bournville, canol dinas Birmingham, Swydd Amwythig a mannau eraill yng Nghanolbarth Lloegr.:

  • Rolau â Chymorth: Saer Coed ac Asiedydd, Trydanwr, Peintiwr ac Addurnwr, Plastrwr
  • Gwefan: http://www.bvt.org.uk/

D-Drill Master Drillers

Mae D-Drill wedi bod yn masnachu ers 40 mlynedd ac erbyn hyn mae gan y cwmni'r rhwydwaith fwyaf yn y Deyrnas Unedig gyda thîm heb ei ail o arbenigwyr yn defnyddio'r offer diweddaraf yn nhechnoleg drilio a llifio.:

Fox Owmby Ltd

Mae Fox (Owmby) Cyf yn fusnes peirianneg sifil teuluol a sefydlwyd yn wreiddiol yn 1929 ac oedd yn masnachu am nifer o flynyddoedd fel Fox Plant (Owmby) Ltd. Mae gennym 3 chenhedlaeth o arbenigedd yn darparu gwasanaethau contractio symud pridd a pheirianneg sifil.:

Grainger Building Services Limited

Ffurfiwyd Grainger Building Services Limited ym mis Gorffennaf 1974, pan benderfynodd y Brodyr Grainger wahanu eu gweithgareddau codi toi arbenigol o'u gweithgareddau adeiladu eraill.:

Frank Haslam Milan

Frank Haslam Milan is part of the Keepmoat Group - the award-winning leader in the delivery of community regeneration, which is providing thousands of new and improved homes across Northern and Central England, the South West and South Wales.:

Lovell

Am dros 30 o flynyddoedd, mae Lovell wedi bod yn gweithio ag awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, yn helpu cymunedau i ailadeiladu eu hunaniaethau ag hyder a balchder. :

  • Rolau â Chymorth: Gosod Brics, Gwaith Saer, Trydanol, Ffitio Mewnol, Gweithrediadau Cynnal-a-chadw, Paentio ac Addurno, Plymio
  • Gwefan: http://www.lovell.co.uk

Morrison Facility Services

Morrison yw un o ddarparwyr gwasanaethau cyfleusterau mwyaf blaenllaw'r wlad. Mae busnesau preifat, cyrff llywodraeth ganolog a lleol yn ein cyflogi i edrych ar ôl a rheoli adeiladau eu preswylwyr a’u hadeiladau eu hunain.:

Pegasus Fire Protection

Mae PFP yn gwmni o Arbenigwyr Diogelu Tân a sefydlwyd yn 1997. Ers hynny mae'r cwmni wedi tyfu'n gyson dros y deng mlynedd diwethaf ac erbyn hyn mae'n cyflogi dros 150 o weithredwyr safle.:

Persimmon Homes Limited

Persimmon Homes is one of the largest and most successful residential housebuilders in the UK. Operating from 24 regional offices it builds over 9,000 new homes each year and offers a wide range of trainee and apprenticeship opportunities. :

Rafferty Chimneys Engineering Ltd

Rafferty Steeplejacks yw’r cwmni mwyaf blaenllaw yn arbenigo mewn simneiau diwydiannol yn y Deyrnas Unedig. Gyda dros 60 mlynedd o brofiad gall Rafferty ddarparu gwasanaeth llawn, gosodedig, beth bynnag yw eich gofynion mewn perthynas â simneiau diwydiannol.:

Relmfield Builders Cyf

Mae Relmfield yn cyflawni amrywiaeth o brosiectau adeiladu domestig a masnachol. Maent hefyd yn darparu gwasanaethau eraill fel caffael tir, arolygon, datblygu a dylunio drwy bartneriaid. :

  • Rolau â Chymorth: Briciwr, Saer Coed ac Asiedydd
  • Gwefan: www.relmfield.co.uk

Safe T Reach Access Platforms

Sefydlwyd y cwmni ym 1996 ac mae wedi bod yn cyflenwi’r gymuned fusnes gynyddol yn ardal Corby a Kettering byth ers hynny.:

Sir Robert McAlpine Cyf

Mae cwmni adeiladu a pheirianneg sifil Sir Robert McAlpine yn flaenllaw yn y Deyrnas Unedig. Mae hanes ein llwyddiant i’w weld yn y prosiectau sy'n gofnod o’n cyflawniad. :

Skanska Civil Engineering UK

Our aim is to drive continuous improvement in our performance and the performance of our supply chain partners so that we consistently deliver projects with ZERO accidents and ZERO environmental incidents.:

W.B.Simpson & Sons (Canolbarth Lloegr) Cyf

Mae'r cwmni hwn yn gontractwr arbenigol modern sy'n canolbwyntio ar y meysydd gwaith y maent yn eu hadnabod orau ac yn gallu rheoli yn effeithlon.:

Willmott Dixon Holdings Limited

Willmott Dixon is the UK’s second largest privately-owned capital works, regeneration and support services company.: