Roles for you

1 - 103 of 103

Amcangyfrifwr | bConstructive

Mae amcangyfrifwr, neu beiriannydd cost fel y'u gelwir hefyd, yn cyfrifo faint mae'n gostio i gyflenwi nwyddau neu wasanaethau i gleient.

 • Ystod Gyflog: £33,950 - £39,600
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau

Arweinydd Tîm Adeiladu

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £31,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Briciwr

Dewiswch weithio gyda brics neu gerrig a gwybod y bydd eich gwaith yn aros ymhell ar ôl i chi fod wedi mwynhau eich pensiwn.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £28,500
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Briciwr | bConstructive

Dewiswch weithio gyda brics neu gerrig a gwybod y bydd eich gwaith yn aros ymhell ar ôl i chi fod wedi mwynhau eich pensiwn.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £28,500
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Cynnal-a-Chadw Priffyrdd

Mae Cynnal-a-Chadw Priffyrdd yn cynnwys trwsio arwynebau, gosod draeniad, gosod gwaith haearn stryd, cyrbau a phalmentydd, gosod ffensys diogelwch cerbydau a chloddio ac atgyweirio ffyrdd.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £24,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Datrys problemau, Adeiladu

Cynnal-a-Chadw Priffyrdd

Mae Cynnal-a-Chadw Priffyrdd yn cynnwys trwsio arwynebau, gosod draeniad, gosod gwaith haearn stryd, cyrbau a phalmentydd, gosod ffensys diogelwch cerbydau a chloddio ac atgyweirio ffyrdd.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £24,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Datrys problemau, Adeiladu

Dodrefnwr Siop

Mae dodrefnwr siop yn gweithio mewn gweithdy saer ac yn cynhyrchu rhannau ar gyfer y tu mewn siop. Maent hefyd yn gosod fframiau, blaen siopau, paneli a chladin ar y safle.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £30,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Dodrefnwr Siop

Mae dodrefnwr siop yn gweithio mewn gweithdy saer ac yn cynhyrchu rhannau ar gyfer y tu mewn siop. Maent hefyd yn gosod fframiau, blaen siopau, paneli a chladin ar y safle.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £30,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Drilio Diemwnt a Gweithiwr Llif | bConstructive

Mae drilio diemwnt a llifio yn un o'r swyddi mwyaf medrus yn y diwydiant adeiladu ac mae'n rhan o ddiwydiant arbenigol. Mae gan y gweithwyr ystod syfrdanol iawn o sgiliau, felly nid yw’n syndod i glywed bod galw mawr amdanynt.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £21,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder,

Drilio Diemwnt a Gweithiwr Llif

Diamond Drilling and Sawing is part of a specialist industry within construction. Operatives have an extraordinarily wide range of skills, so it will be no surprise to hear they're well in demand.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder,

Ffurfweithiwr

Mae ffurfweithwyr yn torri a phlygu pren a metel ar safleoedd adeiladu, cyn troi'r deunyddiau’n strwythurau. Maent yn cael eu defnyddio hefyd pryd bynnag y bydd unrhyw beth wedi ei adeiladu allan o goncrid, gan gynnwys pontydd, trawstiau sylfeini a grisiau.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £24,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Ffurfweithiwr

Mae ffurfweithwyr yn torri a phlygu pren a metel ar safleoedd adeiladu, cyn troi'r deunyddiau’n strwythurau. Maent yn cael eu defnyddio hefyd pryd bynnag y bydd unrhyw beth wedi ei adeiladu allan o goncrid, gan gynnwys pontydd, trawstiau sylfeini a grisiau.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £24,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Gorchuddiwr a Chladiwr Toeau

Mae dalenni to a chladin yn orchuddion ysgafn wedi eu gwneud o fetel, plastig, neu sment ffibr sy’n cael eu gosod ar strwythur adeilad.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gorchuddiwr a Chladiwr Toeau

Mae dalenni to a chladin yn orchuddion ysgafn wedi eu gwneud o fetel, plastig, neu sment ffibr sy’n cael eu gosod ar strwythur adeilad.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Goruchwylio Safle Adeiladu (Technegydd Safle) | bConstructive

Mae Technegwyr Safle yn cymryd rhan yn y gwaith o weithgarwch dydd i ddydd cyffredinol a diogelwch y safle.

 • Ystod Gyflog: £27,000 - £45,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Gosodwr Cegin

Gan weithio ar safle adeiladu neu mewn ardaloedd yn y cartref, mae gosodwr cegin yn gosod dodrefn cegin o becynnau fflat neu unedau wedi eu hadeiladu pwrpasol.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gosodwr Cegin

Gan weithio ar safle adeiladu neu mewn ardaloedd yn y cartref, mae gosodwr cegin yn gosod dodrefn cegin o becynnau fflat neu unedau wedi eu hadeiladu pwrpasol.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gosodwr Diogelwch Tân

Mae’r diwydiant diogelwch tân goddefol yn faes arbenigol iawn a rhaid i weithwyr fod yn fedrus a gweithio drwy gwmni arbenigol sy'n ddelfrydol yn rhan o Gynllun Ardystio Trydydd Parti.

 • Ystod Gyflog: £15,200 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymr
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Datblygu syniadau, Cynllunio, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Gosodwr Diogelwch Tân | bConstructive

Mae’r diwydiant diogelwch tân goddefol yn faes arbenigol iawn a rhaid i weithwyr fod yn fedrus a gweithio drwy gwmni arbenigol sy'n ddelfrydol yn rhan o Gynllun Ardystio Trydydd Parti.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gosodwr Llawr

Mae gosodwyr llawr yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig, yn gosod gorchuddion llawr i fesuriadau union.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £22,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gosodwr Llawr

Mae gosodwyr llawr yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig, yn gosod gorchuddion llawr i fesuriadau union.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £22,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gosodwr Nenfwd | bConstructive

Mae’r rhan fwyaf o waith gosodwr nenfwd yn cael ei wneud ar ddatblygiadau masnachol newydd neu adeiladau sy’n cael eu hadnewyddu megis swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd, ond mae rhywfaint o waith ar brosiectau mwy fel ysbytai newydd, ysgolion ac arenau dan do.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £26,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Uchder, Adeiladu

Gosodwr Nenfwd | bConstructive

Mae’r rhan fwyaf o waith gosodwr nenfwd yn cael ei wneud ar ddatblygiadau masnachol newydd neu adeiladau sy’n cael eu hadnewyddu megis swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd, ond mae rhywfaint o waith ar brosiectau mwy fel ysbytai newydd, ysgolion ac arenau dan do.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £26,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Uchder, Adeiladu

Gosodwr Ystafell Wely

Gan weithio ar safle adeiladu neu mewn ardaloedd yn y cartref, mae gosodwr ystafell wely yn gosod dodrefn ystafell wely o becynnau fflat neu unedau wedi eu hadeiladu’n bwrpasol

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gosodwr Ystafelloedd Ymolchi

Gan weithio ar safleoedd adeiladu neu mewn ardaloedd yn y cartref, mae gosodwr ystafelloedd ymolchi yn gosod dodrefn ystafelloedd ymolchi o becynnau fflat neu unedau wedi eu hadeiladu’n bwrpasol.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gwaith Coed | bConstructive

Mae pren yn rhan hanfodol o bron i bob strwythur a gwaith y saer yw ei baratoi a’i osod. Maent yn gweithio mewn adeiladau domestig a masnachol yn ogystal ag ar safleoedd adeiladu.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £31,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Gwaith Coed | bConstructive

Mae pren yn rhan hanfodol o bron i bob strwythur a gwaith yr asiedydd (neu’r saer ac asiedydd i roi'r enw yn llawn) yw ei baratoi a’i osod. Maent yn gweithio mewn adeiladau domestig a masnachol yn ogystal ag ar safleoedd adeiladu.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £31,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Adeiladu Cyffredinol | bConstructive

Mae gweithwyr adeiladu cyffredinol yn gweithio ar safleoedd adeiladu ac mewn mannau cyhoeddus. Maent yn gweithio gyda choncrit, gosod systemau draenio a phalmentydd, gosod gwaith haearn strydoedd a chloddio tyllau a ffosydd.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £24,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Adeiladu Cyffredinol

Mae gweithwyr adeiladu cyffredinol yn gweithio ar safleoedd adeiladu ac mewn mannau cyhoeddus. Maent yn gweithio gyda choncrit, gosod systemau draenio a phalmentydd, gosod gwaith haearn strydoedd a chloddio tyllau a ffosydd.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £24,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Asffalt Mastig

Mae gweithwyr asffalt mastig yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol a domestig, yn gosod asffalt i doeau, lloriau, waliau a thanciau dŵr i atal symudiad dŵr a lleithder.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Asffalt Mastig

Mae gweithwyr asffalt mastig yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol a domestig, yn gosod asffalt i doeau, lloriau, waliau a thanciau dŵr i atal symudiad dŵr a lleithder.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Cynnal a Chadw

Mae gweithwyr cynnal a chadw yn gweithio mewn adeiladau domestig a masnachol yn atgyweirio neu adnewyddu coed a phlymio, teilsio waliau a lloriau, addurno, gosod briciau a phlastro (yn dibynnu ar ba lwybr a gymerwyd yn eu gyrfa).

 • Ystod Gyflog: £16,500 - £21,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Cynllunio, Adeiladu

Gweithiwr Drilio Tir

Mae drilio tir yn weithgaredd hynod arbenigol sydd ar gael yn eang yn y diwydiant adeiladu gan gontractwyr arbenigol.

 • Ystod Gyflog: £25,000 - £30,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm,

Gweithiwr Drilio Tir

Mae drilio tir yn weithgaredd hynod arbenigol sydd ar gael yn eang yn y diwydiant adeiladu gan gontractwyr arbenigol.

 • Ystod Gyflog: £25,000 - £30,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm,

Gweithiwr Leinin Sych | bConstructive

Mae gweithwyr leinin sych yn gweithio ar safle adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol, yn gosod gorffeniadau sych megis bwrdd plastr a wal bwrdd. Mae'r rhain yn cael eu gosod i fyny ac yn cael eu huno fel y gallant dderbyn gorffeniadau addurnol.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £30,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gweithiwr Llawr Concrid Diwydiannol

Mae gweithwyr llawr concrid diwydiannol yn gweithio mewn ardaloedd masnachol ac yn gosod lloriau concrid i fesuriadau union.

 • Ystod Gyflog: £21,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gweithiwr Llawr Concrid Diwydiannol

Mae gweithwyr llawr concrid diwydiannol yn gweithio mewn ardaloedd masnachol ac yn gosod lloriau concrid i fesuriadau union.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gweithiwr Llawr Resin

Mae gweithwyr llawr resin yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig, yn gosod lloriau resin i fesuriadau union.

 • Ystod Gyflog: £20,500 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Llawr Resin

Mae gweithwyr llawr resin yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig, yn gosod lloriau resin i fesuriadau union.

 • Ystod Gyflog: £20,500 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gweithiwr Paratoi Arwyneb

Mae paratoi arwyneb yn cynnwys defnyddio offer arbenigol sy'n gweithredu i baratoi a phroffilio ystod eang o swbstradau, gan gynnwys siotsgwrio, malu, llyfnu ac aml-stripio.

 • Ystod Gyflog: £20,500 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu,

Gweithiwr Paratoi Arwyneb

Mae paratoi arwyneb yn cynnwys defnyddio offer arbenigol sy'n gweithredu i baratoi a phroffilio ystod eang o swbstradau, gan gynnwys siotsgwrio, malu, llyfnu ac aml-stripio.

 • Ystod Gyflog: £20,500 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu,

Gweithiwr Rhaniad Symudol

Mae'r rhan fwyaf o waith gweithiwr rhaniad symudol yn cael ei wneud ar ddatblygiadau masnachol newydd neu wedi'u hadnewyddu fel swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd. Fodd bynnag, maent hefyd yn cael eu cynnwys ar brosiectau mwy fel ysbytai newydd, ysgolion ac arenau dan do.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £36,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Cynllunio, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gweithiwr Rhaniad Symudol

Mae'r rhan fwyaf o waith gweithiwr rhaniad symudol yn cael ei wneud ar ddatblygiadau masnachol newydd neu wedi'u hadnewyddu fel swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd. Fodd bynnag, maent hefyd yn cael eu cynnwys ar brosiectau mwy fel ysbytai newydd, ysgolion ac arenau dan do.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £36,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Cynllunio, Gwaith Tîm, Adeiladu

Gweithiwr Stancio | bConstructive

Mae stancio yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio cynhyrchu sylfeini dwfn.

 • Ystod Gyflog: £14,000 - £24,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm,

Gweithiwr Stancio

Mae stancio yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio cynhyrchu sylfeini dwfn.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm,

Gweithrediadau Twnelu

Mae gyrfa ym maes twnelu yn amrywiol ac mae llawer o wahanol swyddi sy'n ymwneud ag adeiladu twnnel.

 • Ystod Gyflog: £14,000 - £24,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm,

Gweithrediadau Twnelu

Mae gyrfa ym maes twnelu yn amrywiol ac mae llawer o wahanol swyddi sy'n ymwneud ag adeiladu twnnel.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm,

Gweithredwr Peiriannau

Mae gweithredwyr peiriannau yn gweithio ar safle adeiladu, mewn mannau cyhoeddus, neu gyda pheiriannau priffyrdd sy'n trosglwyddo llwythi, cloddio, codi a symud deunyddiau.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £28,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol,

Gweithredydd Dymchwel

Mae dymchwel yn un o'r swyddi mwyaf medrus yn y byd adeiladu ac un o'r rhai mwyaf dramatig. Mae dymchwel pontydd ac adeiladau yn gofyn am ddefnyddio peiriannau, cynllunio gofalus a lefelau uchel o ddiogelwch. Unwaith y bydd y strwythur wedi'i ddymchwel, mae'r safle yn cael ei glirio ac mae'r deunyddiau yn cael eu hailgylchu fel arfer.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder,

Gweithredydd Dymchwel

Mae dymchwel yn un o'r swyddi mwyaf medrus yn y maes adeiladu ac un o'r mwyaf dramatig. Mae dymchwel pontydd ac adeiladau yn gofyn am ddefnyddio peiriannau, cynllunio gofalus a lefelau uchel o ddiogelwch. Unwaith y bydd y strwythur wedi'i ddymchwel, mae'r safle yn cael ei glirio ac mae'r deunyddiau yn cael eu hailgylchu fel arfer.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder,

Gweithredydd Offer | bConstructive

Mae Gweithredyddion Offer yn gweithio ar safleoedd adeiladu ac mewn lleoedd cyhoeddus neu ar briffyrdd yn gweithio peirianwaith sy’n cludo llwythau, cloddio, a chodi a symud deunyddiau.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £28,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol,

Gwydrwr

Mae gosod gwydr yn waith medrus iawn sy'n cynnwys torri gwydr ffenestri a deunyddiau eraill i'r maint cywir a'u gosod yn eu lle.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £23,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Gwydrwr | bConstructive

Mae gosod gwydr yn waith medrus iawn sy'n cynnwys torri gwydr ffenestri a deunyddiau eraill i'r maint cywir a'u gosod yn eu lle.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £23,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Llogwr Offer a Gweithredydd Desg Rentu

Fel Llogwr Offer a Gweithredydd Desg Rentu, eich swydd chi ydyw i sicrhau bod yr offer iawn mewn lle ar yr adeg iawn i gadw’r diwydiant adeiladu’n symud.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £20,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Gweithdy, Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau,

Peintiwr ac Addurnwr

Mae peintiwr ac addurnwr yn gweithio ar safleoedd adeiladu neu mewn adeiladau domestig a masnachol. Maent yn paratoi arwynebau ar gyfer peintio, yn peintio gan ddefnyddio brwshys a rholeri a gosod gorchuddion safonol ar waliau.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £23,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder

Peintiwr ac Addurnwr | bConstructive

Mae peintiwr ac addurnwr yn gweithio ar safleoedd adeiladu neu mewn adeiladau domestig a masnachol. Maent yn paratoi arwynebau ar gyfer peintio, yn peintio gan ddefnyddio brwshys a rholeri a gosod gorchuddion safonol ar waliau.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £23,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder

Peiriannwr Gwaith Coed

Mae peiriannwr gwaith coed wedi ei leoli yn y gweithdy peiriannau ac yn cynhyrchu cynhyrchion pren wedi llifio, pren wedi ei lyfnu, eitemau pren a chydrannau mainc gwaith coed.

 • Ystod Gyflog: £15,500 - £22,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Gweithdy, Ymarferol, Adeiladu,

Peiriannwr Gwaith Coed

Mae peiriannwr gwaith coed wedi ei leoli yn y gweithdy peiriannau ac yn cynhyrchu cynhyrchion pren wedi llifio, pren wedi ei lyfnu, eitemau pren a chydrannau mainc gwaith coed.

 • Ystod Gyflog: £15,500 - £22,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Gweithdy, Ymarferol, Adeiladu,

Peiriannydd Dargludydd Mellt

Mae peiriannydd dargludydd mellt yn gosod systemau diogelwch rhag mellt. Gallant weithio ar simneiau diwydiannol, tyrau oeri gorsafoedd pŵer, meindyrau eglwys, adeiladau uchel neu bontydd. Maent hefyd yn comisiynu a phrofi systemau amddiffyn newydd.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £35,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Peiriannydd Dargludydd Mellt

Mae peiriannydd dargludydd mellt yn gosod systemau diogelwch rhag mellt. Gallant weithio ar simneiau diwydiannol, tyrau oeri gorsafoedd pŵer, meindyrau eglwys, adeiladau uchel neu bontydd. Maent hefyd yn comisiynu a phrofi systemau amddiffyn newydd.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £35,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Peiriannydd Geodechnegol

Mae Peiriannydd Geodechnegol yn defnyddio’r wyddoniaeth sy’n ymwneud â phridd a mecaneg creigiau, daeareg peirianneg a disgyblaethau eraill i ddylunio peirianneg sifil ac adeiladu, tra’n gweithio i gadw ac amddiffyn yr amgylchedd corfforol.

 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Ystod Gyflog: £25,000 i £35,000 +
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Wedi lleoli mewn swyddfa, Ymarferol, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau, Adeiladu,

Peiriannydd Offer

Mae peiriannydd offer yn gweithio ar safle adeiladu, neu mewn gweithdy, ac yn atgyweirio cerbydau sydd eu hangen yn ystod prosiectau adeiladu. Mae'r rhain yn cynnwys cloddwyr, jac codi baw, wagenni fforch godi, trinwyr telesgopig a thryciau dadlwytho.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Datrys problemau,

Peiriannydd Offer

Mae peiriannydd offer yn gweithio ar safle adeiladu, neu mewn gweithdy, ac yn atgyweirio cerbydau sydd eu hangen yn ystod prosiectau adeiladu. Mae'r rhain yn cynnwys cloddwyr, jac codi baw, wagenni fforch godi, trinwyr telesgopig a thryciau dadlwytho.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Datrys problemau,

Peiriannydd Sifil

Fel Peiriannydd Sifil, byddech yn cynllunio, dylunio a rheoli amrywiaeth o brojectau adeiladu, o bontydd i stadia chwaraeon newydd. Er enghraifft, gallech weithio mewn maes arbenigol o beirianneg megis strwythurol (argaeau, adeiladau, llwyfannau a phiblinellau ar y môr), trafnidiaeth (ffyrdd, rheilffyrdd, camlesi a meysydd awyr), amgylcheddol (cyflenwad dŵr, draenio a rhwystrau llifogydd), morol (porthladdoedd, harbwrs ac amddiffynfeydd môr) neu geodechnegol (cloddio, cloddwaith a sylfeini adeiladu).

 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Ystod Gyflog: £25,000 i £40,000
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Uchder, Datrys problemau, Adeiladu

Peiriannydd Sifil - Yr Alban

Fel Peiriannydd Sifil, byddech yn cynllunio, dylunio a rheoli amrywiaeth o brojectau adeiladu, o bontydd i stadia chwaraeon newydd. Er enghraifft, gallech weithio mewn maes arbenigol o beirianneg megis strwythurol (argaeau, adeiladau, llwyfannau a phiblinellau ar y môr), trafnidiaeth (ffyrdd, rheilffyrdd, camlesi a meysydd awyr), amgylcheddol (cyflenwad dŵr, draenio a rhwystrau llifogydd), morol (porthladdoedd, harbwrs ac amddiffynfeydd môr) neu geodechnegol (cloddio, cloddwaith a sylfeini adeiladu).

 • Cenedl: Yr Alban
 • Ystod Gyflog: £25,000 - £40,000
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Uchder, Datrys problemau, Adeiladu

Pensaer Tirwedd

Mae penseiri tirwedd yn creu’r tirwedd sydd o’n cwmpas. Maent yn cynllunio, dylunio a rheoli llecynnau agored gan gynnwys yr amgylcheddau naturiol ac adeiledig.

 • Ystod Gyflog: £20,000 i £40,000+
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig

Pensaer Tirwedd - Yr Alban

Mae penseiri tirwedd yn creu’r tirwedd sydd o’n cwmpas. Maent yn cynllunio, dylunio a rheoli llecynnau agored gan gynnwys yr amgylcheddau naturiol ac adeiledig.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Ystod Gyflog: £20,000 - £40,000 +
 • Arddull gweithio: Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig

Plastrwr

Mae dau fath o blastrwr - plastrwyr solet a phlastrwyr ffibrog. Mae plastrwyr solet yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol a domestig, gan osod gorffeniadau gwlyb ar waliau, nenfydau a lloriau. Mae plastrwr ffibrog yn gweithio mewn gweithdy ac yn defnyddio mowldiau i gynhyrchu gwaith plaster addurniadol i addurno nenfydau a waliau.

 • Ystod Gyflog: £21,000 - £29,500
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Plastrwr - Yr Alban

Mae dau fath o blastrwr - plastrwyr solet a phlastrwyr ffibrog. Mae plastrwyr solet yn gweithio ar safleoedd adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol a domestig, gan osod gorffeniadau gwlyb ar waliau, nenfydau a lloriau. Mae plastrwr ffibrog yn gweithio mewn gweithdy ac yn defnyddio mowldiau i gynhyrchu gwaith plaster addurniadol i addurno nenfydau a waliau.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £28,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Plymwr

Mae plymwr yn gweithio gydag ychydig iawn o oruchwyliaeth ac mae sawl elfen i’w rôl. Mae'n amrywio o osod systemau mewn adeiladau newydd i gynnal a chadw rhai presennol.

 • Ystod Gyflog: £16,500 - £35,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Cynllunio, Datrys problemau, Adeiladu

Plymwr | bConstructive

Mae plymwr yn gweithio gydag ychydig iawn o oruchwyliaeth ac mae sawl elfen i’w rôl. Mae'n amrywio o osod systemau mewn adeiladau newydd i gynnal a chadw rhai presennol.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Cynllunio, Datrys problemau, Adeiladu

Rheolwr Cyfleusterau

Mae gan Reolwr Cyfleusterau ystod o gyfrifoldebau gan gynnwys goruchwylio rhediad dyddiol adeilad a lleihau ei gostau gweithredu.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £35,000
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau

Rheolwr Cyfleusterau - Yr Alban

Mae gan Reolwr Cyfleusterau ystod o gyfrifoldebau gan gynnwys goruchwylio rhediad dyddiol adeilad a lleihau ei gostau gweithredu.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Ystod Gyflog: £17,000 - £35,000
 • Arddull gweithio: Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau

Saer Maen

Mae Seiri Maen wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Mae'n sgil draddodiadol sy'n parhau i fod mewn galw mawr heddiw, wrth atgyweirio hen adeiladau a chreu rhai newydd. Gall fod yn yrfa werth chweil a gallech weithio ar rai prosiectau hynod o drawiadol.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £33,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Saer Maen

Mae Seiri Maen wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Mae'n sgil draddodiadol sy'n parhau i fod mewn galw mawr heddiw, wrth atgyweirio hen adeiladau a chreu rhai newydd. Gall fod yn yrfa werth chweil a gallech weithio ar rai prosiectau hynod o drawiadol.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £33,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Uchder, Adeiladu

Saer Maen Crefft (Briciwr)

Mae seiri maen crefft yn cael eu galw'n fricwyr ac maent yn adeiladu strwythurau gwaith maen yn ôl y cynlluniau union. Maent yn eu gosod, gorffen a thaenu haenau tenau o goncrit i arwynebau, yn ogystal â gwneud gwaith adeiladu cymhleth.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £28,500
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Saer Mainc

Mae seiri mainc yn gweithio mewn gweithdai seiri coed ac yn defnyddio lluniau i greu cynnyrch cymhleth o bren fel drysau, fframiau, leinin, grisiau a rheiliau llaw i fanylebau union. Maent hefyd yn paratoi ac yn cydosod drysau, ffenestri a grisiau, yn ogystal â chreu dodrefn wedi'u gosod fel cypyrddau dillad.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £28,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Gweithdy, Ymarferol, Adeiladu,

Sgaffaldiwr

Mae codi sgaffaldiau yn caniatáu i weithwyr adeiladu eraill gael mynediad at rannau o'r strwythurau lle maent yn gweithio.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £26,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Datrys problemau, Adeiladu

Sgaffaldiwr

Mae codi sgaffaldiau yn caniatáu i weithwyr adeiladu eraill gael mynediad at rannau o'r strwythurau lle maent yn gweithio.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £26,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Datrys problemau, Adeiladu

Simneiwr

Mae simneiwyr yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau yn ystod eu hyfforddiant ac maent yn gymwys mewn nifer o wahanol weithgareddau – pob un ohonynt yn bell iawn oddi ar y ddaear.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £35,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder

Simnewr

Mae simneiwyr yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau yn ystod eu hyfforddiant ac maent yn gymwys mewn nifer o wahanol weithgareddau – pob un ohonynt yn bell iawn oddi ar y ddaear.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £35,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder

Syrfëwr Meintiau

Fel Syrfëwr Meintiau, rydych yn rheoli ‘r costau ar gyfer project adeiladu o’r cyfnodau cynnar hyd at waith cwblhau’r project.

 • Ystod Gyflog: £25,000 - £45,000
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau

Syrfëwr Meintiau - Yr Alban

Fel Syrfëwr Meintiau, rydych yn rheoli ‘r costau ar gyfer project adeiladu o’r cyfnodau cynnar hyd at waith cwblhau’r project.

 • Cenedl: £25,000 - £45,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Mae Syrfewyr Rheoli Adeiladu’n gyfrifol am sicrhau bod datblygiadau adeiladu’n cwrdd â rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth.

 • Ystod Gyflog: £20,000 i £40,000 +
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Datrys problemau

Syrfëwr Rheoli Adeiladu - Yr Alban

Mae Syrfewyr Rheoli Adeiladu’n gyfrifol am sicrhau bod datblygiadau adeiladu’n cwrdd â rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Ystod Gyflog: £20,000 - £40,000
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Datrys problemau

Systemau Mewnol

Mae gweithio â Systemau Mewnol yn cynnwys Gosod Nenfydau, Leinio Sych, Gosod Rhaniadau Ail-leoladwy neu osod lloriau mynediad sydd wedi’u codi. Gwneir y rhan fwyaf o’r gwaith ar ddatblygiadau masnachol newydd neu ar adeiladau sydd wedi’u hailwampio megis swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd ond gwneir rhai o’r gwaith ar brojectau eraill fel ysbytai newydd, ysgolion ac arenâu dan do.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £26,000
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Taenwr Glud Selio

Gan weithio yn bennaf yn yr awyr agored, mae taenwyr glud selio yn selio a chynnal a chadw adeiladau yn fewnol ac yn allanol.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Uchder, Adeiladu

Taenwr Glud Selio | bConstructive

Gan weithio yn bennaf yn yr awyr agored, mae taenwyr glud selio yn selio a chynnal a chadw adeiladau yn fewnol ac yn allanol.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Adeiladu

Tapiwr Ames

Mae Tapiwr Ames (a elwir weithiau yn weithredwyr leinin sych) yn gweithio ar safle adeiladu neu mewn ardaloedd masnachol yn rhoi gorffeniadau sych megis bwrdd plastr a byrddau wal. Mae'r rhain wedyn yn cael eu gosod a’u huno gyda'i gilydd fel eu bod yn barod i dderbyn gorffeniadau addurnol.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £30,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu

Technegydd Peirianneg Sifil | bConstructive

Mae technegwyr peirianneg sifil yn gweithio ar safleoedd adeiladu ac yn troi dyluniadau cymhleth yn realiti. Maent yn datblygu ac yn cwblhau datrysiadau peirianneg a chanllawiau iechyd a diogelwch ar gyfer peirianwyr sifil.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £37,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Technegydd Peirianneg Sifil

Mae technegwyr peirianneg sifil yn gweithio ar safleoedd adeiladu ac yn troi dyluniadau cymhleth yn realiti. Maent yn datblygu ac yn cwblhau datrysiadau peirianneg a chanllawiau iechyd a diogelwch ar gyfer peirianwyr sifil.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £37,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Technegydd Pensaernïol a Thechnolegydd Pensaernïol

Mae Technegwyr Pensaernïol a Thechnolegwyr Pensaernïol yn defnyddio eu gwybodaeth ac arbenigedd i sicrhau bod dyluniadau ar gyfer adeiladau’n ymarferol ac yn ddefnyddiadwy. Maent yn gweithio ar ystod o brojectau domestig, masnachol a diwydiannol.

 • Ystod Gyflog: £15,000 - £45,000
 • Cenedl: Cymru a Lloegr
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Technegydd Pensaernïol a Thechnolegydd Pensaernïol - Yr Alban

Mae Technegwyr Pensaernïol a Thechnolegwyr Pensaernïol yn defnyddio eu gwybodaeth ac arbenigedd i sicrhau bod dyluniadau ar gyfer adeiladau’n ymarferol ac yn ddefnyddiadwy. Maent yn gweithio ar ystod o brojectau domestig, masnachol a diwydiannol.

 • Cenedl: Yr Alban
 • Ystod Gyflog: £15,000 - £45,000
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Gwaith Tîm, Creadigol/artistig, Datrys problemau

Technegydd Safle

Mae Technegwyr Safle yn cymryd rhan yn y gwaith o redeg y safle a diogelwch y safle.

 • Ystod Gyflog: £27,000 - £45,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Wedi lleoli mewn swyddfa, Datblygu syniadau, Cynllunio, Gwaith Tîm, Datrys problemau, Adeiladu

Teilsiwr Waliau a Lloriau

Mae teilswyr waliau a lloriau yn gweithio ar safle adeiladu, neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig, gan ddefnyddio teils lliw a gweadog i addurno y tu mewn i adeiladau, ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Maent hefyd yn gweithio ar loriau mawr mewn meysydd awyr, canolfannau siopa a ffatrïoedd.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Adeiladu

Teilsiwr Waliau a Lloriau

Working on a construction site, commercial or domestic site, Wall and Floor Tilers use coloured and textured tiles, usually to decorate the inside of buildings, kitchens and bathrooms. They also work on large floors in factories, shopping centres and airports.

 • Ystod Gyflog: £17,000 - £25,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Adeiladu

Töwr Ffelt Adeiledig | bConstructive

Mae towyr ffelt yn gweithio ar safle adeiladu neu mewn man cyhoeddus. Maent yn cynnal ac atgyweirio hen doeau neu’n gweithio ar y rhai newydd.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Uchder, Adeiladu

Töwr Ffelt Adeiledig | bConstructive

Mae towyr ffelt yn gweithio ar safle adeiladu neu mewn man cyhoeddus. Maent yn cynnal ac atgyweirio hen doeau neu’n gweithio ar y rhai newydd.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Uchder, Adeiladu

Töwr Haen Sengl

Defnyddir deunydd gwrthsefyll dŵr haen sengl ar adeiladau gydag arwynebau to mawr fel archfarchnadoedd. Mae'n gynnyrch newydd iawn ac yn cael ei ddefnyddio yn bennaf ar adeiladau newydd.

 • Ystod Gyflog: £20,000 - £35,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Töwr Haen Sengl

Defnyddir deunydd gwrthsefyll dŵr haen sengl ar adeiladau gydag arwynebau to mawr fel archfarchnadoedd. Mae'n gynnyrch newydd iawn ac yn cael ei ddefnyddio yn bennaf ar adeiladau newydd.

 • Ystod Gyflog: £20,000 - £35,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Towyr a Theilswyr To

Mae towyr a theilswyr to yn gweithio ar safle adeiladu neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig. Maent yn gosod llechi neu deils ar doeau ac adeiladau newydd, neu drwsio toeau ar eiddo hŷn.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Towyr a Theilswyr To

Mae towyr a theilswyr to yn gweithio ar safle adeiladu neu mewn ardaloedd masnachol neu ddomestig. Maent yn gosod llechi neu deils ar doeau ac adeiladau newydd, neu drwsio toeau ar eiddo hŷn.

 • Ystod Gyflog: £16,000 - £31,000
 • Cenedl: Yr Alban
 • Arddull gweithio: Ar safle, Ymarferol, Gwaith Tîm, Uchder, Adeiladu

Trydanwr | bConstructive

Gall rôl y trydanwr fod yn llawn amrywiaeth gydag ystod gwaith o osod systemau mewn adeiladau newydd i gynnal a chadw rhai presennol.

 • Ystod Gyflog: £20,000 - £30,000
 • Cenedl: Lloegr a Chymru
 • Arddull gweithio: Ar safle, Gweithdy, Ymarferol, Gwaith Tîm, Adeiladu