Bydd adolygiadau rheolaidd yn rhoi cyfle i chi gymryd stoc o'r hyn yr ydych wedi ei wneud a rhoi cymorth i chi gynllunio beth i'w wneud nesaf. Bydd eich swyddog prentisiaeth yn cyflawni'r adolygiadau hyn gyda chi, eich tiwtor a'ch cyflogwr.

Bydd yr adolygiadau yn edrych ar yr hyn yr ydych wedi ei gyflawni a chofnodi sut mae'ch hyfforddiant yn datblygu. Maent hefyd yn cynllunio beth ddylech ei wneud cyn eich adolygiad nesaf ac yn nodi unrhyw gefnogaeth y bydd angen arnoch i'ch cynorthwyo i lwyddo yn eich prentisiaeth.

Byddwch yn cael cyfle i drafod pob agwedd o'ch cynnydd gyda'ch swyddog prentisiaeth, tiwtor a chyflogwr.

Cefnogaeth a Mentora Sgiliau Sylfaenol

Bydd pob prentis yn gorfod cwblhau asesiad sylfaenol llythrennedd a rhifedd i ganfod lle bydd angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu prentisiaeth. Os bydd angen cefnogaeth sgiliau sylfaenol, gellir ei wneud:

  • Yn ffurfiol - bydd eich coleg (neu ddarparwr hyfforddiant) yn gallu trefnu gwersi ychwanegol, cefnogaeth un-i-un, darllenwyr ar gyfer profion neu amser ychwanegol i gwblhau profion.
  • Yn anffurfiol - bydd eich tiwtor yn gallu eich cefnogi chi yn ystod eich gwersi pan a phryd bydd angen ychydig mwy o gymorth arnoch.
  • Mae eich swyddog prentisiaeth ar gael i'ch cynorthwyo yn ogystal.

Llais y Dysgwr

Bydd modd i brentisiaid ddarparu adborth trwy Llais y Dysgwr.