EQ logo standardRydym yn byw mewn cymdeithas amrywiol, amlddiwylliannol ac amlieithog lle mae pawb yn wahanol ac yn medru dod â rhywbeth gwahanol i'r gweithle.

Mae angen ystod o wahanol sgiliau a galluoedd ar y diwydiant adeiladu. Mae'n bwysig bod pobl o gefndiroedd, profiadau bywyd a galluoedd gwahanol yn cael eu cyflogi er mwyn i ni sicrhau safonau uchel o sgiliau sydd angen i fod yn arweinwyr yn ein maes.

Mae CITB-SgiliauAdeiladu yn awyddus i ddenu a chefnogi'r bobl fwyaf cymwys i weithio yn y diwydiant adeiladu. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio i wneud pethau'n well ar eich cyfer chi ac eraill yn unig. Os nad ydym yn ymwybodol o bwy sy'n ymgeisio ar gyfer prentisiaeth nid oes modd i ni wneud popeth o fewn ein gallu i'ch cefnogi. Mae'n hanfodol i ni ein bod yn deg a bod pobl o bob cefndir yn cael y cyfle i wneud prentisiaeth mewn adeiladu.

Bydd unrhyw fanylion a roddwch i ni yn cael eu diogelu gan y gyfraith, sy'n sicrhau y byddwn yn diogelu'r wybodaeth ac yn ymdrin â hi yn gyfrifol. Ni fydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i ddibenion recriwtio neu benderfyniad dethol ac ni fydd yn cael ei phasio i unrhyw gyflogwr heb eich caniatâd.

Bydd CITB-SgiliauAdeiladu yn sicrhau eich bod yn cael eich trin yn deg, gydag urddas a pharch fel bod eich amgylchedd hyfforddiant yn cynnig y cyfle gorau i chi gyrraedd eich llawn botensial.

Llety a Theithio

O dro i dro efallai y bydd angen i chi aros i oddi cartref.