Mae unrhyw un sy'n cyflogi prentis CITB-SgiliauAdeiladu yn gorfod cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth iechyd a diogelwch a chodau ymarfer cyfredol.

Bydd eich swyddog prentisiaeth yn cynnal ymweliad i archwilio lleoliad gwaith gyda'ch cyflogwr cyn i chi gychwyn ar eich gwaith. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich lleoli gyda chwmni sy'n mynd i gymryd eich hyfforddiant a'ch iechyd a'ch diogelwch o ddifrif.

Y math o bethau a archwiliwn yw:

  • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a Chyflogwyr
  • Polisi Diogelwch
  • Asesiadau Risg
  • Llyfr Damweiniau a Gweithdrefnau Cymorth Cyntaf
  • Darpariaeth (am ddim) o Gyfarpar Diogelwch Personol

Er mwyn i ni fod yn sicr o'ch diogelwch, bydd angen yn ogystal i'ch cyflogwr:

  • Ddarparu hyfforddiant ymsefydlu iechyd a diogelwch
  • Sicrhau bod pob asesiad risg angenrheidiol wedi'i gyflawni er mwyn lleihau'r risg y bydd rhywbeth anffodus yn digwydd i chi
  • Sicrhau bod gweithdrefnau mewn lle ar gyfer adrodd ar ddamweiniau i CITB-SgiliauAdeiladu

Mae'r holl bethau hyn yn bwysig ac yn sicrhau eich diogelwch ar y safle.

Diogelu a Lles

Mae CITB-SgiliauAdeiladu wedi ymrwymo i'ch darparu ag amgylchedd dysgu a gweithio cefnogol ac agored.