Mae prentisiaid yn cwblhau holiaduron cyfrinachol ar wahanol adegau o'u rhaglen er mwyn amlygu unrhyw faterion neu anawsterau sydd yn eu hwynebu. Bydd swyddogion prentisiaeth yn cynnal cyfarfodydd Llais y Dysgwr hefyd gyda'u prentisiaid.

Bydd unrhyw gwynion ag argymhellion gan brentisiaid yn cael eu hystyried yn ddifrifol a bydd y cyfan yn cynorthwyo CITB-SgiliauAdeiladu a'r colegau (neu'r darparwyr hyfforddiant) i wella'r gwasanaeth y mae'n darparu.

Iechyd a Diogelwch ac Adrodd ar Ddamweiniau

Mae CITB-SgiliauAdeiladu yn cymryd ei gyfrifoldeb dros brentisiaid yn ddifrifol iawn ac y mae wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau eich diogelwch ar bob achlysur.