Os mai dyma fydd eich sefyllfa chi, bydd eich swyddog prentisiaeth yn trefnu hyn drosoch chi. Er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel byddant yn archebu lle i chi mewn llety sydd wedi ei wirio gan CITB-SgiliauAdeiladu yn agos i'ch coleg (neu ddarparwr hyfforddiant) a thalu am y llety.

Gallwch hefyd hawlio rhai costau teithio i ac o'ch coleg (neu ddarparwyr hyfforddiant) a bydd CITB-SgiliauAdeiladu yn talu am gostau dros £10 yr wythnos. Chi fydd yn gyfrifol am y gost o fynd a dod o'ch gweithle.

Bydd eich ffioedd coleg yn cael eu talu gan CITB-SgiliauAdeiladu.

Adolygiadau Cynnydd

Fel prentis byddwch yn derbyn adolygiadau cyson.