Creu'r amgylchedd adeiledig

Adeiladu yw creu amgylchedd adeiledig o feysydd pêl-droed i ffyrdd.

Mae'n cynnwys pob cam o'r broses adeiladu, gan gynnwys creu'r syniadau cychwynnol a dyluniadau, adeiladu'r strwythur a sicrhau bod popeth yn parhau i weithio'n ddidrafferth ar ôl iddo gael ei gwblhau.

Mae'r amrywiaeth eang o sgiliau sydd angen ar y diwydiant adeiladu yn arwain at ystod amrywiol a diddorol o gyfleoedd swyddi. Mae cyfleoedd gyrfa da yn bodoli ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn cynllunio a rheoli gwaith adeiladu, y swyddogaethau cefnogi technegol a'r rhai sy'n dymuno datblygu a defnyddio sgiliau crefft ymarferol wrth weithio ar y safle.

Yn cyflogi 2.35 miliwn o bobl, mae'r cyfuniad o gyflogaeth gweithwyr adeiladu a'r gweithwyr proffesiynol yn atebol am dros 8% o weithlu'r Deyrnas Unedig. Mae'r rhagolygon diweddaraf yn dangos bod angen i'r sector adeiladu recriwtio 43,000 o weithwyr y flwyddyn dros y 5 mlynedd nesaf.

Yn y diwydiant adeiladu, cyn belled â bod gennych y pendantrwydd a'ch bod yn gweithio'n ddiwyd, mae digon o le i symud i fyny'r ysgol yrfa. Mae amrywiaeth eang o raglenni hyfforddi ar gael, felly beth bynnag y dewiswch wneud yn gyntaf, nid dyna beth fyddwch chi'n ei wneud am weddill eich gyrfa o reidrwydd.

Unwaith y byddwch yn gweithio yn y diwydiant adeiladu mae digonedd o gyfleoedd ar gael i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth. Mae llwybr gyrfa unigolyn yn debygol o amrywio ac o bosibl bydd yn newid wrth iddynt ddechrau arbenigo.

Mae'r diwydiant adeiladu yn prysur ddatblygu ac mae yna ddigon o gyfleoedd i yrfa ddiddorol ac amrywiol.