Fel gyda'r rhan fwyaf o ddiwydiannau, mae cyflogau yn y diwydiant adeiladu yn amrywio gan ddibynnu ar nifer o ffactorau. Yr hyn sy'n sicr yw bod digon o le i symud i fyny'r ysgol yrfa yn y sector adeiladu os ydych yn benderfynol ac yn gweithio'n galed.

Canfyddwch wybodaeth am gyflogau o rolau adeiladu