Felly beth rolau adeiladu yn agos i mi?

Erbyn 2012, bydd 2.63 miliwn o bobl yn cael eu cyflogi gan y sector adeiladu yn y DU. I gyrraedd y ffigur hwnnw, bydd angen 43,000 o recriwtiaid newydd i lenwi'r swyddi a adewir gan weithwyr sy'n ymddeol a'r rheiny sy'n gadael y diwydiant.

Gweler faint o weithwyr newydd y bydd eu hangen bob blwyddyn o 2011 i 2015, felly mae yna ddigon o gyfleoedd i chi ymuno â'r diwydiant:

Rolau Cyfanswm
Bricwyr 2,130
Arbenigwyr Amlen Adeiladu 1,620
Gweithredyddion Peirianneg Sifil  490
Rheolwyr Adeiladu 2,520
Gweithwyr adeiladu proffesiynol a staff technegol 1,080
Llorwyr 1,500
Peintwyr ac Addurnwyr 3,450
Peirianwyr/Ffitwyr Offer 1,140
Gweithredyddion Offer 1,560
Plastrwyr a Leinwyr Sych 1,220
Towyr 570
Sgaffaldwyr 620
Gweithredyddion Adeiladu Arbenigol  1,340
Codwyr Dur/Strwythurol 960
Crefftau Coed a Dodrefnu Mewnol 6,080

Ar hyn o bryd, mae 6,000 o brentisiaid yn cael eu hyfforddi yn Lloegr, 1,250 yng Nghymru a 4,500 yn yr Alban.

Relmfield Builders Ltd

Mae Relmfield yn gwneud amrywiaeth o brosiectau adeiladu domestig a masnachol.

-0.415139700000054352.15295311097yellow
Rafferty Chimneys Engineering Ltd

Rafferty Steeplejacks yw cwmni mwyaf blaenllaw simneiau diwydiannol y Deyrnas Unedig.

-2.216398900000058353.05890561097yellow
Grainger Building Services Limited

Mae Grainger yn gontractwyr arbenigol sy'n darparu cladin mur, to metel, gwydr to, to fflat a datrysiadau diddosi strwythurol i'r diwydiant adeiladu.

-4.17493190000004755.832045500000011097yellow
Safe T Reach Access Platforms

Sefydlwyd y cwmni ym 1996 ac maent wedi bod yn cyflenwi'r gymuned fusnes sy'n ehangu yn ardal Corby a Kettering byth ers hynny.

-0.691941400000018852.5122561097yellow
D-Drill Master Drillers

Mae D-Drill wedi bod yn masnachu ers 40 mlynedd ac erbyn hyn yn rheoli rhwydwaith o ganghennau ehangaf y Deyrnas Unedig gyda thîm heb ei ail o arbenigwyr sy'n defnyddio'r offer diweddaraf yn nhechnoleg drilio a llifio .

-1.411126800000033752.465300600000011097yellow
Fox Owmby Ltd

Mae Fox (Owmby) Ltd yn fusnes peirianneg sifil teuluol a sefydlwyd yn wreiddiol yn 1929 ac a fasnachodd am nifer o flynyddoedd fel Fox Plant (Owmby) Ltd.

-0.544621399999982753.385095799999991097yellow
Pegasus Fire Protection

Arbenigwr Diogelu Tân yw PFP, a sefydlwyd ym 1997.

-3.303874700000051255.92575691097yellow
W.B.Simpson & Sons (Midlands) Ltd.

Mae'r cwmni hwn yn gontractwr arbenigol modern sy'n canolbwyntio ar y meysydd gwaith y maent yn eu hadnabod orau ac yn gallu eu rheoli yn effeithlon.

-1.468057400000020652.36416121097yellow
Sir Robert McAlpine Ltd

Mae Syr Robert McAlpine yn gwmni adeiladu a pheirianneg sifil blaenllaw yn Deyrnas Unedig.

-0.441632499999968851.765365499999991097yellow
Morrison Facility Services

Morrison yw un o ddarparwyr gwasanaethau cyfleusterau mwyaf blaenllaw'r wlad.

-0.140823700000055451.52543851097yellow
Frank Haslam Milan

Mae Frank Haslam Milan yn rhan o'r Grŵp Keepmoat - sy'n gwmni arobryn arweiniol yn y maes adfywio cymunedol, sydd yn darparu miloedd o gartrefi newydd a gwell ar draws gogledd a chanolbarth Lloegr, y De Orllewin a De Cymru.

-1.505335699999932354.95398711097yellow
Frank Haslam Milan

Mae Frank Haslam Milan yn rhan o'r Grŵp Keepmoat - sy'n gwmni arobryn arweiniol yn maes adfywio cymunedol, sydd yn darparu miloedd o gartrefi newydd a gwell ar draws gogledd a chanolbarth Lloegr, y De Orllewin a De Cymru.

-4.27759370000001155.875708499999991097yellow
Frank Haslam Milan

Mae Frank Haslam Milan yn rhan o'r Grŵp Keepmoat - sy'n gwmni arobryn arweiniol yn y maes adfywio cymunedol, sydd yn darparu miloedd o gartrefi newydd a gwell ar draws gogledd a chanolbarth Lloegr, y De Orllewin a De Cymru.

-3.57581989999994251.54903891097yellow
Frank Haslam Milan

Mae Frank Haslam Milan yn rhan o'r Grŵp Keepmoat - sy'n gwmni arobryn arweiniol yn y maes adfywio cymunedol, sydd yn darparu miloedd o gartrefi newydd a gwell ar draws gogledd a chanolbarth Lloegr, y De Orllewin a De Cymru.

-4.01834269999994850.386583300000011097yellow
Frank Haslam Milan

Mae Frank Haslam Milan yn rhan o'r Grŵp Keepmoat - sy'n gwmni arobryn arweiniol yn y maes adfywio cymunedol, sydd yn darparu miloedd o gartrefi newydd a gwell ar draws gogledd a chanolbarth Lloegr, y De Orllewin a De Cymru.

-1.7110602000000252.51508451097yellow
Frank Haslam Milan

Mae Frank Haslam Milan yn rhan o'r Grŵp Keepmoat - sy'n gwmni arobryn arweiniol yn y maes adfywio cymunedol, sydd yn darparu miloedd o gartrefi newydd a gwell ar draws gogledd a chanolbarth Lloegr, y De Orllewin a De Cymru.

-1.131143899999983753.50509641097yellow
Bourneville Village Trust

Mae Bournville Village Trust yn un o'r ymddiriedolaethau mwyaf ac uchaf eu parch yn y wlad.

-1.93928740000001252.43028611097yellow
CITB – Gogledd yr Alban

Marr House
Beechwood Park
Inverness
IV2 3JJ

-4.17198519999999557.47261441096green
CITB - De'r Alban a’r Coleg Adeiladu Cenedlaethol

4 Fountain Avenue
Inchinnan Industrial Estate
Renfrew
PA4 9RQ

 

 

-4.44796740000003955.8802471096green
CITB – Canolbarth Lloegr

Units 1 and 2
Venture House
674 Melton Road
Thurmaston
Leicestershire
LE4 8BB

-1.102768100000048452.67498251096green
CITB – Cymru

Units 4 & 5
Bridgend Business Centre
David Street
Bridgend Industrial Estate
Bridgend
CF31 3SH

 

-3.5411601000000751.50246151096green
University Hospital Birmingham

Yr ysbyty cyffredinol newydd cyntaf ym Mirmingham ers 70 mlynedd a'r datblygiad gofal iechyd cymunedol mwyaf y tu allan i Lundain.

www.uhb.nhs.uk

 

-1.94214460000000652.44982281098red
Crossrail

Ychwanegiad mwyaf i rwydwaith rheilffyrdd y de-ddwyrain mewn 50 mlynedd.

www.crossrail.co.uk

-0.179958199999987351.51471791098red
The Heron Tower

Cynlluniwyd y nendwr newydd hwn gan un o gwmnïau dylunio pensaernïol mwyaf uchel eu parch y byd.

www.heron-tower.co.uk

-0.0949192000000493951.52001531098red
Media City, Manceinion

Mae'r Peel Group yn buddsoddi £650 miliwn mewn amgylchedd pwrpasol, Media City, y Ddinas Gyfryngau yn Salford, Manceinion, a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer y diwydiannau creadigol a digidol.

www.mediacityuk.co.uk

 

-2.2977091000000253.4740031098red
Stadiwm Olympaidd, Llundain

Stadiwm Olympaidd Llundain fydd y brif stadiwm ar gyfer gemau Olympaidd Llundain 2012 a'r Gemau Paralympaidd.

www.london2012.com/olympic-stadium

 

-0.01630499999998846851.536729000000011098red
Prif Swyddfa CITB a Choleg Adeiladu Cenedlaethol y Dwyrain

Bircham Newton
Kings Lynn
Norfolk
PE31 6RH

0.656309400000054752.87219441096green
Cranbrook – Caerwysg

Mae gwaith wedi'i ddechrau ar dref atyniadol a dirgrynol newydd sy'n cyfuno ffabrig cyfoethog, dinesig tref farchnad hanesyddol yn Nyfnaint ag anghenion ffordd 21ain ganrif o fyw.

Bydd y dref newydd yn cynnwys:

-          Ysgolion newydd

-          2,900 o gartrefi

-          Eiddo busnes

Bydd y project hwn yn generadu llawer o gyfleoedd am brentisiaethau yng Nghaerwysg a'r cyffiniau.

Ymgeisiwch ar lein yn bconstructive gan ddefnyddio'r cod "Cranbrook" i gofrestru eich diddordeb i'ch cais gael ei weld gan y cwmnïau adeiladu sy'n gweithio ar y project.

-3.496361100000058350.7193411098red
Digwyddiadau Wrth fy Ymyl

Yn 2012, dechreuodd CITB dros 50 o bobl ar brentisiaethau yn Dorset.

Os nad oes gennym unrhyw brentisiaethau addas neu wag, cliciwch ar ymgeisiwch am brentisiaeth yn awr uchod heddiw a chwblhewch y broses ymgeisio fel y byddwch yn cael eich hysbysu am unrhyw brentisiaethau gwag a gofrestrir gyda ni.

Unwaith i chi gwblhau eich cais, gallwch ddewis naill ai i sefyll yr Asesiad Dysgu Sgiliau ar-lein neu mewn un o’n sesiynau asesu sy’n rhedeg yn rheolaidd yn eich ardal.  Bydd manylion pellach neu wahoddiad i’r sesiwn nesaf sydd ar gael yn cael eu hanfon atoch unwaith i chi gwblhau eich asesiad ar-lein.

Sicrhewch eich bod yn rhoi cynnig ar y llyfryn prawf ymarfer (sydd ar gael ar y dudalen Datblygu eich Sgiliau o’r wefan hon) cyn dyddiad eich asesiad.

Unwaith i chi basio’r asesiad byddwch yn cael eich gwahodd i sesiwn baratoi at waith. Bydd hon yn gwella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Cysylltwch â'ch swyddog prentisiaeth lleol, Darryl Griffits, am fwy o wybodaeth. Gall gysylltu ag ef ar 07770800951.

 

-1.958948299999974550.72460022674grey
CITB yn y De-orllewin

Yn y De-orllewin, mae CITB cefnogi dros 80 o brentisiaid mewn amrywiaeth o grefftau adeiladu.

Mae gennym nifer o brentisiaethau gwag yn yr ardal ar hyn o bryd.

Yng Nghaerwysg, mae'r prentisiaethau gwag canlynol gennym:

-          Gwaith Asiedydd Mainc

-          Gosod Briciau

-          Mecaneg Offer

-          Gweithrediadau Adeiladu Cyffredinol

Yn Plymouth a'r cyffiniau, mae gennym nifer o brentisiaethau gwag mewn amrywiaeth o grefftau:

-          Gosod Briciau

-          Galwedigaethau Coed

-          Gwaith Plastro

-          Paentio ac Addurno

Cysylltwch â'ch swyddog prentisiaeth lleol, Greg Anson, am fwy o wybodaeth. Gall gysylltu ag ef ar 07770 842232 greg.anson@citb.co.uk Rydym hefyd yn hyfforddi crefftau arbenigol megis Sgaffaldio a Thoi ac rydym yn gallu cynnig ychydig o leoliadau profiad gwaith.

Mae SgiliauAdeiladu hefyd yn cefnogi prentisiaethau yn Camelford, Barnstaple, Newton Abbot, Tiverton a Weymouth.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n swyddfa ar 0300 4565834.

-3.999460999999996650.777213499999992674grey
-0.072713900000053451.5116506
Digwyddiadau Wrth fy Ymyl

Yn Dorset, mae CITB cefnogi dros 100 o brentisiaid ar hyn o bryd mewn amrywiaeth o grefftau adeiladu a chydag amrywiaeth o gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Seiri Coed
 • Bricwyr
 • Peintwyr ac Addurnwyr
 • Sgaffaldwyr
 • Ffitwyr Cegin
 • Ffitwyr Siop
 • Asiedyddion Mainc
 • Plastrwyr
 • Towyr
 • Teilswyr Waliau a Lloriau
 • Gosodwyr Lloriau
 • Fficswyr Nenfydau
 • Peirianyddion Offer
 • Gweithredwyr Cynnal-a-chadw
 • Gweithredwyr Adeiladu Cyffredinol (gweithwyr tir)
 • Seiri Maen

Cysylltwch â'ch swyddog prentisiaeth lleol, Darryl Griffits, am fwy o wybodaeth. Gall gysylltu ag ef ar 07770 800951.

-2.166288000000008650.68005561097yellow
-1.926921600000014250.74137512722teal
-1.06549730000006153.92082911097yellow
-0.139935299999933751.516108200000011097yellow
-0.2978485999999520552.167916899999991097yellow
-4.26576479999994355.857897599999991097yellow
-1.98805390000006850.84955562674grey
-2.06315629999994650.73385422674grey
-0.62895149999997153.281057399999992674grey
-1.180767901757803852.947233132442812674grey
-1.474618599999985252.92253012674grey
-2.225785599999994751.746773999999992674grey
-1.992212699999981851.24627142674grey
-2.719416700000010757.162142900000012674grey
-1.139759199999957652.63687782674grey
-1.459647000000018153.373957999999991099blue
-1.223935299999993751.86106562674grey
-4.1426564999999350.37545652674grey
-4.65249819999996850.50362992674grey
-3.37721755937502651.553718376466582674grey
-0.3210857523437198352.1477721024495442674grey
-1.153858136718781651.409231509625562674grey
-3.10684900000001151.0153442674grey
-1.99482799999998451.34890692674grey
-3.533899000000019450.7184122674grey
-5.05104099999994150.2631952674grey
-1.793798599999945550.72875992674grey
-2.505686185546892350.6779972735595762674grey
-2.457621000000017350.61442792722teal
-1.875198299999965451.89380282674grey
-2.126051599999982551.906462674grey
-2.238156000000003651.86424492674grey
-2.485336999999958651.867557299999992722teal
-1.965563400000064550.745285400000012674grey
-2.25598049999996451.86179792722teal
-2.093193100000007751.91683912722teal
-2.228616800000054351.74905312722teal
-1.762904700000035551.34008992674grey
-1.78803590000006851.05413122674grey
CITB Apprenticeship Vacancy
-1.779717600000026351.555773900000012674grey
-2.17952049999996751.3163022674grey

51.5684055,-1.787531700000045,13

-2.13762900000006151.3704472674grey
-2.11193290000005651.43054272722teal
-1.78753170000004551.56840552722teal
-1.76271529999996851.57961522722teal
-2.580997300000035451.47736852722teal
-2.504304000000047451.47184312722teal
-1.370872599999984252.02476812674grey
-0.240529899999955952.569498499999992674grey
-0.665136100000040653.14798812674grey
-1.940935999999965152.308972674grey
-1.978141000000050552.393187999999992674grey
-1.78754589999994151.06456122722teal
-2.22251419999997851.30807992722teal
-2.11209719999999451.46236362722teal
CITB Approved Training Provider
-2.94745760000000751.35000152722teal
-2.371098999999958351.37773972722teal
0.0965375000000676652.27619282674grey
0.4001739000000270652.756492674grey
-2.157900299999937551.84872674grey
-1.824022730224669450.731409909814992674grey
-2.168910693115208250.858771620899122674grey
-1.943522394165029250.7512563589699752674grey

2674

-2.600471800000036651.43894552674grey
-2.4969667000000351.4723422674grey
-2.720958999999993451.4801792674grey
-2.95598459999996551.30985492674grey
0.0886219999999866552.5517162674grey
-2.219577599999979651.83546512674grey
-2.118276799999989651.9016492674grey
-2.46960460000002551.49690282674grey
-2.93005730000004451.33953052674grey
-1.937320900000031551.13500132674grey
-2.230476800000019451.85532322674grey
-2.57352519999994951.53825122674grey
-1.765750600000046651.567446999999992674grey
-2.548117899999965651.50927612674grey
-2.590590600000041351.46648572674grey
-2.100794700000051351.591238999999992674grey
-2.515816900000004351.47139732674grey
-2.582707700000014551.51213052674grey
-2.198523300000033551.85943652674grey
-2.53849059999993251.72623762674grey
-3.68483474687502651.560548949449312674grey
-1.40435090000005450.909700400000012674grey
0.935055299999930952.489514243090232674grey
0.521725400000036651.27870752674grey
-0.1934610000000702751.44655012674grey
0.550533815624930952.5162646949978152674grey
-1.715478056884762752.363454207858022674grey
-0.133232600000042151.50017542674grey
0.869137331249930951.2000449665005352674grey
-2.572182099999963651.542672499999992674grey
-2.220612999999957551.84240422674grey
-2.260753900000054251.85855962674grey
-2.165859299999965551.873306199999992674grey
-2.790324300000065751.33926212674grey
-4.93919329999994351.87570772674grey
-4.30994825380855751.85688495811962674grey
-4.24291189999996751.7220652674grey
-4.173545999999987551.7777912674grey
-3.797507999999993451.9973952674grey
-4.46871099999998552.0374422674grey
-3.943645999999944251.621442674grey
-3.996517704101506751.6035315759162674grey
-3.805475999999998751.6569912674grey
-3.784096999999974351.59467992674grey
-3.824315000000069651.6321192674grey
-4.94069100000001551.8699982674grey
-4.97131899999999451.8004752674grey
-3.92248169999993552.38159882674grey
-3.808222582031248751.613307745974492674grey
-2.25568789999999851.84605542674grey
-1.474618599999985252.92253012674grey
-1.139759199999957652.63687782674grey
-1.206165999999939252.7720991096green
-1.558595200000013450.98266742674grey
-2.61923104171137350.970293777532442674grey
-2.61678486708979150.969996503897922674grey
-1.838067799999976151.63876212674grey
-1.784370200000012151.33327062674grey
-2.363632000000052351.730757300000012674grey
-2.366571499999963651.77368982674grey
-2.26453379999998151.83955332674grey
-0.4272158782348469751.517185287683812674grey
-3.934204624267522351.63465359077242674grey
-3.9458276472655652.3371488629018842674grey
-1.132377760790973352.623958170667892674grey
-3.45215099999995856.0717412674grey
-2.09427800000003157.1497172674grey
-1.617780000000038854.9782522674grey
-1.23495600000001154.5742272674grey
-1.4700850000000453.381128999999992674grey
-2.800739900000053254.0465752674grey
-1.187652724169879552.649168744020642674grey
-2.170933300000001551.89749332674grey
0.891874000000029851.8959272674grey
-2.44525799999996752.6784192674grey
-0.253576164648393452.592498455867752674grey
-0.759417100000064252.04062242674grey
-0.0752999999999701751.50593552674grey
0.352919700000029551.49345572674grey
-0.454295499999943851.47002232674grey
1.016194000000041351.198035999999992674grey
-1.257726300000058451.75202092674grey
-2.177204299999971251.84030192674grey
1.30653200000006151.3733472674grey
1.38683390000005651.389646000000012674grey
0.522698999999988751.2703632674grey
0.655409800000029551.26135152674grey
0.0318859000000202351.49057772674grey
0.551437999999961951.3863222674grey
0.1948310000000219651.5177322674grey
-4.16024800000002451.6808862674grey
-0.0660940000000209751.61446112674grey
-0.0826468999999860951.67285982674grey
-0.029339599999957551.520260699999992674grey
-1.529035000000021654.7358112674grey
-1.531266597900412354.7441352377862674grey
-1.518220333251974854.7422525241786462674grey
-1.519250301513693554.7304588009372852674grey
-1.539334682617209154.73571189162752674grey
-1.505517391357443554.738090425652782674grey
-1.534356502685568554.750773582104922674grey
-1.580799999999953855.0861362674grey
-1.510495571289084154.716281969576832674grey
-1.566800502929709154.738585935997732674grey
-0.875551500000028752.272994399999992674grey
-2.097920952148456352.5849913696580842674grey
-2.4344433332519252.6953801313978542674grey
-1.077840135937549350.851359827483792674grey
-1.28899445468755450.8923787586028242674grey
-3.178575015869114451.45014012750322674grey
-2.738972011718715351.4476665128195952674grey
-1.794472000000041651.0687852674grey
-4.1426564999999350.37545652674grey
-1.40984406406255451.006582538084542674grey
-1.889027708984372152.447339338999862674grey
0.4978806999999960751.29424932674grey
-1.551869600000031853.76681472674grey
-0.0884083425780772851.509797082997682674grey
-0.1333916999999473851.51966322674grey
-3.95723910000003851.63393892674grey
-3.956895777246131751.6389463502482042674grey
-0.755308799999966153.15353011099blue
-1.77126969999994851.08931292674grey
-2.35282860000006651.68777652674grey
1.325929735595764251.3822402854823752674grey
0.486998999999968951.72059522674grey
0.450984699999935452.002091099999992674grey
-1.32898209999996254.57045512674grey
-1.040977999999995554.5816652674grey
-0.975134000000025554.581562674grey
-1.23495600000001154.5742272674grey
-1.144621000000029254.560936000000012674grey
-1.077951500000040154.59746362674grey
-1.052202293457071454.609494836396952674grey
-1.293635900000026654.54030762674grey
-0.1483494000000291651.52266582674grey
-1.97804930000006651.75233092674grey
-2.165959299999940451.20393132674grey
-1.087297900000066853.959965100000012674grey
-1.383800999999948554.9068692674grey
-3.136971971875027556.436044645063312674grey
-5.100778124218777556.8032515682802952674grey
-3.642343065625027557.4664890135547852674grey
-1.829833000000007852.47507432674grey
-2.26084471914066453.489334291916592674grey
-1.713904246484389652.394069497264262674grey
-2.59695009999995853.39004412674grey
-3.97883658227533551.607263080260112674grey
-1.486129394628960652.4463096817541162674grey
-1.153645404199210152.954266114127832674grey
-0.90265599999997952.2404772674grey
-1.52007890000004452.28519052674grey
-1.67900910312505450.909700400000012674grey
-3.544885328125019450.6940603842285642674grey
-0.3903199999999742451.6564892674grey
-0.570409000000040651.236222674grey
0.468549700000039651.73558682674grey
0.521725400000036651.27870752674grey
-0.1420050000000401351.54730392674grey
-2.67110781484370853.3900441000000042674grey
-2.02182930000003652.699940800000012674grey
-1.864651793457028352.509443320586172674grey
-0.1178423999999722651.49350822674grey
-0.2146099000000276651.522697099999992674grey
-2.19366809999996851.00198032674grey
-3.898795000000063751.694292999999992674grey
-2.195527999999967551.721222399999992674grey
-2.129003499999953451.99791992674grey
-2.833530500000051751.31443252674grey
-2.847176499999932251.386863299999992674grey
-2.4275328999999651.540627600000012674grey
-2.566827600000010551.53300572674grey
-2.476528400000006551.4121382674grey
-1.96982990000003651.365124599999992674grey
-1.889770838098115750.803943897957112674grey
-2.14339859999995551.35483472674grey
-1.478505899999959151.20882322674grey
-0.807329699999968451.20418752674grey
-1.691031999999950152.6335842674grey
-2.54751162343745853.3892251102954062674grey
-2.75289889999999151.43822072674grey
-2.240503499999931653.78928772674grey
-0.80840000000000651.8156062674grey
-0.921117800000047351.430812499999992674grey
0.731595999999967751.3404022674grey
-1.521989999999959754.9722832674grey
-1.429490299999997654.90251342674grey
-1.678959661376893554.651409569374842674grey
-1.678787999999940454.6638222674grey
-1.732618000000002254.4034652674grey
-1.721631671875002254.4107584814381652674grey
-1.59726299999999854.8830782674grey
-1.363500899999962753.43260352674grey
-1.390623397558556453.4353647096335542674grey
-1.325220412939415853.4363873343419652674grey
-1.559457999999949654.523612674grey
-1.552763206298777754.5375553521570352674grey
-1.128462000000013153.522822674grey
-1.47145829101566553.3967924258391952674grey
-1.122282190429700653.501689734154892674grey