Pa fath o yrfa yw e?

Os oes person ifanc yn chwilio am yrfa sy'n cael ei pharchu, sefydlog ac yn talu'n dda sy'n cynnwys un neu fwy o'r canlynol, yna dylent ystyried Prentisiaeth Adeiladu:

 • Gwaith tîm
 • Gweithio yn yr awyr agored
 • Cyfathrebu a sgiliau a rhyngbersonol
 • Hunan gymhelliant
 • Defnyddio eich menter
 • Gweithio o fewn terfynau amser
 • Iechyd a Diogelwch
 • Datrys problemau
 • Y gallu i ddysgu ac addasu i sefyllfaoedd sy'n newid
 • Rhifedd
 • Gweithio o dan bwysau
 • Sgiliau trafod
 • Sgiliau trefnu
 • Sgiliau Cyflwyno
 • Sgiliau tsgogi
 • Dirprwyo
 • Meddwl ochrol
 • Cyllidebu/costio
 • Mentora
 • TG/pecynnau meddalwedd e.e. CAD
 • Rheoli pobl

Canfyddwch sut y gall Prentisiaeth CITB-SgiliauAdeiladu fod yn ddewis doeth