Mae ymgeisio yn hawdd

Mae CITB-SgiliauAdeiladu yn rhoi'r gefnogaeth ymarferol orau i wneud popeth mor hawdd â phosibl i brentisiaid, eu teuluoedd, eu gofalwyr a'u cyflogwyr.

Gallwn helpu gyda chostau a chyngor a byddwn yn clustnodi swyddog prentisiaeth i helpu gyda'r broses prentisiaeth felly ni fydd angen i chi boeni.

Mae helpu person ifanc yn eich gofal i ddod yn brentis yn syml.

Cam 1

Helpwch nhw i benderfynu pa brentisiaeth yr hoffent ei gwneud drwy ddefnyddio ein Hymgynghorydd Gyrfaoedd a'r Gefnogaeth Rolau i gael gwybod pa swydd sydd yn addas ar eu cyfer a chwblhewch y ffurflen gais.

Cam 2

Helpwch nhw i baratoi ar gyfer yr asesiad trwy gwblhau'r llyfryn ymarfer.

Cam 3

Helpwch nhw i baratoi ar gyfer cyfweliadau gyda darpar gyflogwyr a gwnewch yn fawr o'n swyddogion prentisiaeth ymroddedig i helpu sicrhau prentisiaeth, a dechrau eu swydd a chwrs newydd yn dda..